Board index   FAQ   Search  
Register  Login
Board index Γενική Ανακοινώσεις

Πρακτική άσκηση ΣΕΜΦΕ 2016

Αφού βαριέσαι τόσο να πας μέχρι την Γραμματεία, μπες εδώ.

Moderators: φιάλη klein, AlexandraDC, markelos, Ryu, constant

Πρακτική άσκηση ΣΕΜΦΕ 2016

Postby DeXteR » Fri Mar 04, 2016 4:58 pm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) για τους
φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ)
για το έτος 2016. Το Πρόγραμμα ΠΑ αφορά κυρίως τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου
σπουδών αλλά και όσους φοιτητές του 8
ου εξαμήνου ενδιαφέρονται και κρίνουν ότι δεν
παρεμποδίζονται οι εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
Η χρονική διάρκεια της ΠΑ είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως
και τις 31 Οκτωβρίου 2016.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο
συγκεκριμένο διάστημα του 2016, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες,
ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:
1. Κάθε φοιτητής πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2016
ηλεκτρονικά έως και 31/3/2016. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας οι τυχόν
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο γραφείο ΠΑ της Σχολής το
αργότερο μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους για τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η
ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά μέσω του υπερσυνδέσμου
http://praktiki.semfe.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central; οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης που
χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Η συμπλήρωση
των σχετικών πεδίων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κεφαλαία γράμματα,
ακολουθώντας τα εξής βήματα:

-Ταυτοποίηση στοιχείων από την Κεντρική Υπηρεσία, μέσω αποδοχής των όρων
χρήσης.

-Συμπλήρωση του συνόλου των υποχρεωτικών πεδίων, τα οποία σημειώνονται με
αστερίσκο, αλλά και των υπολοίπων πεδίων, καθώς επίσης και υποχρεωτική
επιλογή της τρέχουσας Π.Α. έτους 2016 (πεδίο Πρακτική ΣΕΜΦΕ 2016). Οι
ημερομηνίες θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας το σχετικό εικονίδιο.

-Αποθήκευση της εγγραφής, όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων,
πατώντας το σχετικό εικονίδιο («Εγγραφή»).
Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e-mail του φοιτητή αυτό που του έχει
ανατεθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Μετά την ολοκλήρωση
της εγγραφής, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το e-mail του,
επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής του.

2. Μετά την επιτυχή του ηλεκτρονική εγγραφή, κάθε φοιτητής προκειμένου να επιλέξει
το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής στην Π.Α. έτους 2016. Έντυπα αιτήσεων καθώς και
ενδεικτικός κατάλογος με τους φορείς απασχόλησης που είχαν συνεργαστεί τα
προηγούμενα έτη στο πρόγραμμα Π.Α. της ΣΕΜΦΕ βρίσκονται στη Γραμματεία της
Σχολής (νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος όρ.) και στην ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ
(htpp:\\www.semfe.ntua.gr, Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση). Οι αιτήσεις μπορούν να
υποβληθούν στη Γραμματεία της Σχολής ή ηλεκτρονικά στη δ/νση
semfe@central.ntua.gr).
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να προτείνουν φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν με
τη ΣΕΜΦΕ σε αντικείμενα εργασίας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής ή
ζητούν περισσότερες πληροφορίες για τους διαθέσιμους φορείς υποδοχής θα πρέπει να
έρθουν σε επαφή με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ ως εξής: οι φοιτητές
που έχουν κατεύθυνση φυσικού εφαρμογών θα πρέπει να ενημερώσουν την κα Άλκηστη
Δημακοπούλου (τηλ. 210-7723030, e-mail: aldim@central.ntua.gr κτήριο Φυσικής, β’
όροφος, γρ. 220), ενώ οι φοιτητές με κατεύθυνση μαθηματικού εφαρμογών τον κ. Σπύρο
Στέλιο (τηλ. 210-7721622, e-mail: stelioss@central.ntua.gr, κτήριο Ε, 1ος όρ.
Γραμματεία τομέα ΑΚΕΔ).

3. Για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ 2016, μετά την
ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, θα οριστούν επόπτες μέλη ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ
για την επίβλεψη της πορείας εκτέλεσης της ΠΑ. Για ορισμένους επόπτες (για τους
οποίους θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση) είναι απαραίτητος ο ορισμός συνάντησης με
τον κάθε φοιτητή πριν την έναρξη της ΠΑ.

4. Πριν ξεκινήσουν την ΠΑ, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ (βλ. παραπάνω) τα εξής:

Α. IBAN – Φωτοτυπία
Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΠΑ 2016 θα πρέπει υποχρεωτικά να
προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ συμπληρωμένη και σφραγισμένη φόρμα τραπεζικού
λογαριασμού (Βεβαίωση IBAN) με μοναδικό ή πρώτο δικαιούχο λογαριασμού τον
ασκούμενο φοιτητή. Τη σχετική φόρμα καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά οι
φοτητές θα τα παραλάβουν από το αρμόδιο Γραφείο πριν την έναρξη της ΠΑ. Όποιος δεν
έχει λογαριασμό σε κάποια τράπεζα ως κύριος δικαιούχος (δηλαδή να εμφανίζεται πρώτο
το δικό του όνομα), θα πρέπει να ανοίξει έναν τέτοιο λογαριασμό, σε οποιαδήποτε
τράπεζα επιθυμεί. Σημειώνεται ότι αν ο λογαριασμός είναι στην Εθνική Τράπεζα, με την
οποία συναλλάσσεται το ΕΜΠ, δεν θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση με προμήθεια,
ενδεχόμενο που ίσως υπάρχει αν ο λογαριασμός βρίσκεται σε άλλη τράπεζα.

Β. ΑΦΜ / ΔΟΥ – Φωτοτυπία
Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) μπορούν να βγάλουν
(μόνο με την ταυτότητά τους) στη ΔΟΥ που αντιστοιχεί στη διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας τους.

Γ. ΑΜΚΑ – Φωτοτυπία
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τον δικό τους Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στη σχετική ιστοσελία http://www.amka.gr (Πληροφορίες,
Έχω ΑΜΚΑ;) απλά εισάγοντας τα στοιχεία τους. Διαφορετικά μπορούν να επισκεφτούν
οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με την ταυτότητά τους.

Δ. Ασφάλεια Υγείας
Όσοι φοιτητές είναι ασφαλισμένοι στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης κάποιου γονέα τους
(και το Βιβλιάριο υγείας τους είναι θεωρημένο για το 2016), μπορούν να δηλώσουν τοφορέα και τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου που αναφέρεται. Σε διαφορετική
περίπτωση θα πρέπει να ασφαλιστούν από το ΕΜΠ απευθυνόμενοι στην Ιατρική
Υπηρεσία του ΕΜΠ με μία φωτογραφία, την ταυτότητα και το πάσο (κα Μεταξία
Κατράνη (τηλ. 210 7721566 καθημερινά από 9 π.μ. μέχρι 1 μ.μ.).

Ε. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ – Φωτοτυπία
Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ΑΜΑ στο ΙΚΑ θα πρέπει, πριν ξεκινήσουν την ΠΑ, να
επισκεφτούν το κατάστημα ΙΚΑ του τόπου διαμονής τους και έχοντας μαζί τους
φωτοτυπία της ταυτότητας, του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ, να λάβουν ΑΜΑ τον οποίο και θα
προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ της ΣΕΜΦΕ για την ασφαλιστική τους κάλυψη έναντι
ατυχήματος.

5. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ΠΑ φοιτητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι
δεσμεύονται να το υλοποιήσουν, διαφορετικά, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, να το
δηλώσουν έγκαιρα στο Γραφείο ΠΑ.

6. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15)
ημερών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν στο Γραφείο ΠΑ τα εξής
δικαιολογητικά:
 Πρωτότυπη Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το
φορέα απασχόλησης.
 Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη - μέλος ΔΕΠ της ΣΕΜΦΕ στην
οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής έχει παραδώσει σχετική εργασία – έκθεση
πεπραγμένων ΠΑ.
 Ερωτηματολόγιο φοιτητή και ερωτηματολόγιο φορέα απασχόλησης,
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αντίστοιχα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι το τρέχον πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της ΣΕΜΦΕ 2016
χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Σχολής Το ποσό της
αποζημίωσης για 2 (δύο) μήνες ΠΑ ανέρχεται συνολικά σε 800 ευρώ και ισχύει για
όλους τους απασχολούμενους εντός και εκτός Νομού Αττικής και εκτός Ελλάδος.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ορισμένων εξόδων μετακίνησης και διαμονής για
όσους πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εκτός Αττικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ
Attachments
160302_entypo_aitisis_praktikis_askisis_2016.pdf
Έντυπο αίτησης
(250.69 KiB) Downloaded 137 times
160302_lista_forewn_tomea_fysikis.pdf
Φυσικό-Μηχανική
θέσεις πρακτικής
(271.91 KiB) Downloaded 155 times
160302_lista_forewn_math_aked.pdf
Μαθηματικό-Ακεδ θέσεις πρακτικής
(224.47 KiB) Downloaded 176 times
DeXteR
 
Posts: 339
Joined: Fri Nov 17, 2006 12:26 am

Re: Πρακτική άσκηση ΣΕΜΦΕ 2016

Postby DeXteR » Thu Mar 10, 2016 1:23 am

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/φοιτήτριες της ΣΕΜΦΕ κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών, ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το 2016 να ΜΗΝ απευθύνονται στους επιβλέποντες μέλη ΔΕΠ του τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


http://semfe.ntua.gr/el/announcements/s ... iki-askisi
DeXteR
 
Posts: 339
Joined: Fri Nov 17, 2006 12:26 am


Return to Ανακοινώσεις

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests

cron