Forum Διδασκαλία Εξετάσεις Αποτελέσματα
Φοιτητές Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. - Προσωπικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες!
Εισαγωγή

Το www.semfe.gr είναι μια ηλεκτρονική κοινότητα που ξεκίνησε, αναπτύσσεται και προωθείται από Φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών. Το site δεν φέρει καμία απολύτως σχέση με συνδικαλιστικές παρατάξεις ή την Διοίκηση της Σχολής ή του Ιδρύματος.

Στόχος του είναι να προωθήσει την επικοινωνία ανάμεσα στους συναδέλφους και φοιτητές της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., να παράσχει ηλεκτρονικά εργαλεία που λύνουν διάφορες ανάγκες της ακαδημαϊκής καθημερινότητας στη Σχολή. Παιρετέρω στοχεύει να προσελκύσει νέους (και μη) εντός και εκτός Σχολής, που θα βοηθούν στην γνωριμία καθώς και την γόνιμη συζήτηση ανάμεσά τους για κάθε ζήτημα που αφορά το ΣΕΜΦΕίτη, τον φοιτητή, τον νέο σήμερα...

Forum

Το forum μας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ζωντανούς ηλεκτρονικούς χώρους συζητήσεων για οποιοδήποτε θέμα εντός και εκτός σχολής. Εκτός αυτού, όμως, είναι μια ευκαιρία για να έρθουμε πιο κοντά, ως άνθρωποι, ως συνάδελφοι, ως πολίτες.

Εγγραφόμενος κανείς στο forum έχει ένα σωρό από προσωπικές επιλογές, όπως η εμφάνιση του forum, προσωπική υπογραφή και avatar, δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες, πρόσβαση σε fora "Μόνο για μέλη" του forum και στα προφίλ των άλλων χρηστών, με πληροφορίες που οι ίδιοι θέτουν σε δημόσια θέα.

Αποστολή αρχείων

Οι πόροι του server που εξυπηρετεί τους φοιτητές της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. γίνονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό διαθέσιμοι στους χρήστες της ιστοσελίδας.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν διαθέσιμο χώρο στο δίσκο του server ίσο με 10 MB, φυσικά με περιθώρια επέκτασης. Ο χώρος αυτός προορίζεται για ακαδημαϊκό ή άλλο ενδιαφέρον υλικό το οποίο μποροεί να αποστείλει οποισδήποτε χρήστης προκειμένου να γίνει διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας και συναδέλφους της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε..

Καθώς στέλνετε αρχεία, αυτά μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας για έλεγχο και ταξινόμηση από τους διαχειριστές (προκειμένου να διατηρείται μια τάξη και μια οργάνωση στο προσφερόμενο υλικό της σελίδας). Τα 10 MB είναι το συνολικό μέγεθος ταυτόχρονα μη ελεγμένων αρχείων σας.

Όταν ένα αρχείο ελεγχθεί και εγκριθεί ή απορριφθεί, ο χώρος που καταλάμβανε θα σας επιστραφεί, επαναφέροντας ξανά τον ελεύθερο χώρο σας.

Τα μαθήματά μου

Από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εκείνα που έχετε δηλώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή ακόμα και εκείνα που σκοπεύετε να δηλώσετε. Προαιρετικά, μπορείτε να καταχωρείτε και την αντίστοιχη βαθμολογία σας στα εν λόγω μαθήματα.

Σε πρώτη φάση, το εργαλείο σας δίνει σύντομη στατιστική περίληψη σχετικά με την πρόοδό σας στα δηλωμένα μαθήματα.

Αυτό, όμως, είναι μόνο η αρχή. Ήδη έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται από την ομάδα των διαχειριστών επεκτάσεις και υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις πληροφορίες για τα μαθήματα του ενδιαφέροντός σας, για την καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωσή σας.

Μια από αυτές είναι η επέκταση στο Εργαλείο Προγράμματος Εξετάσεων.

Εργαλείο Σύνθεσης Προγράμματος Εξετάσεων

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν επιπλέον διευκολύνσεις στο Εργαλείο Σύνθεσης Προσωπικού Προγράμματος Εξετάσεων. Τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί και δεν έχουν καταχωρημένη προσβάσιμη βαθμολογία, αναγράφονται στη λίστα των εξετάσεων με έντονα γράμματα ώστε να εντοπίζονται εύκολα.

Από την άλλη, τα περασμένα (σύμφωνα με την βαθμολογία που έχετε δηλώσει στο πρόγραμμα) μαθήματα εμφανίζονται πιο αχνά, ώστε αφ' ενός να μην επηρεάζουν τη σύνθεση του προγράμματος, αφ' ετέρου, δε, να είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμα σε περίπτωση που έχετε δικαίωμα επανεξέτασης για βελτίωση.

Εγγραφή

Αν θέλετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και φυσικά σε όσες θα υλοποιηθούν στο μέλλον, να βοηθήσετε στην ανάπτυξη ενός πραγματικά ισχυρού κόμβου στην υπηρεσία του φοιτητή της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., δεν έχετε παρά να εγγραφείτε.

Το μόνο προσωπικό στοιχείο που ζητείται είναι το ονοματεπώνυμό σας, το οποίο φυσικά ΔΕΝ είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε με ειλικρίνεια ;)

Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που καταχωρείτε κατά καιρούς στον διακομιστή και δεν προορίζονται από εσάς προς δημοσίευση παραμένουν απόρρητα και φυλαγμένα από χρήστες, διαχειριστές και παρείσακτους...